Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Конституція України: Прийнята на пятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – http://www.rada.gov.ua/const/const1.htmПро освіту: Закон України від 23 травня 1991 р. № 1060-XІІ – http://www.osvita.org.ua/pravo/law_00/ Про дошкільну освіту: Закон України №2628-III, із змінами від 19 грудня 2006 р. – http://www.osvita.org.ua/pravo/law_01/Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»): Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896 – http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1663&Itemid=1302

Про мови в Українській РСР: Закон України від 28жовтня 1989 р. № 8312-XІ – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=8312-11Про порядок створення, реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів:

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 228 – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=228-94-%EFПро День працівників освіти: Указ Президента України від 11 вересня 1994 р. № 513/94 – http://www.znz.edu-ua.net/rb.php?r=23

Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002 – http://www.mon.gov.ua/education/average

Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. № 40-ІV – http://dnop.com.ua/dnaop/act9448.htm?cats=

Розділ II. УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ

Про затвердження Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 5 лютого 2001 р. № 45 - http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0146-01

Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 липня 2001 р. № 553 - http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0678-01

Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 листопада 2003 р. № 763 - http://www.znz.edu-ua.net/rb.php?r=33&sort_order=0&page_num=6

Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 306 - http://www.uazakon.com/document/fpart97/idx97686.htm

Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 2 червня 2004 р. № 440 - http://www.uazakon.com/document/fpart70/idx70870.htm

Про затвердження Примірного тимчасового положення про освітній округ: Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. № 653 - http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0267290-06Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні: Указ президента України від 4 липня 2005 р. № 1013/2005 - http://uazakon.com/documents/date_40/pg_iocrwj.htm

Про виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» щодо забезпечення доступу до якісної освіти: Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 18.08.2005р. № 8/1-2 - http://www.uazakon.com/document/fpart40/idx40843.htm

Про утворення Інституту інноваційних технологій і змісту освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 7лютого 2006 р. № 108 - http://osvita-ua.net/legislation/other/2588

Розділ III. ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ В ГАЛУЗІ

Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 - http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1053.24.0

Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 848 - http://www.uapravo.net/data/base28/ukr28235.htm

Державний стандарт початкової загальної освіти - www.mon.gov.ua/laws/_1717.docРозділ IV.

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Про затвердження Інструкції про порядок замовлення, постачання, зберігання, обліку і звітності витрачання бланків ліцензії єдиного зразка: Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18 грудня 2000 р. № 78

Про ліцензування освітніх послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. № 1380

Про затвердження форми ліцензії, додатка до ліцензії на освітню діяльність та порядку їх оформлення: Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 листопада 2003 р. № 781

Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 р. № 847

Розділ V. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 р. № 128

Про посилення уваги до використання державної символіки у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах: Методичний лист Міністерства освіти і науки України від 25.02.2004 р. №1/9-86

Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів): Наказ Міністерства освіти і науки України від 19 червня 2003 р. № 389Про Систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 липня 2003 р. № 486

Про подолання проявів бюрократизму в освіті: Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 травня 2005 р. № 297Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 7 квітня 2005 р. № 204

Про затвердження положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України: Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 р. № 458

Розділ VI. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 38

Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами: Наказ Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 27 жовтня 1997 р. № 383/239/131Про перелік послуг з вищої, середньої, професійно-технічної та початкової освіти, операції з надання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 1998 р. № 61 Про внесення змін до переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1564Розділ VIII.

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти Наказ Міністерства освіти і науки України від 1 серпня 2001 р.№ 563

Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616

Про постанову Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»: Наказ Міністерства освіти і науки України від 6 грудня 2004 р. № 918Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591

Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах: Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 р. № 242/329

"Розділ IX. ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВІТУ

Про документи про освіту та вчені звання: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260Про затвердження нових зразків деяких документів про загальну середню освіту: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001 р. № 300

Про затвердження Положення про ІВС «ОСВІТА» та Порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка: Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 200 3р. № 811 Про затвердження студентського та учнівського квитків державного зразка: Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 р. № 810

Розділ X. ПРАЦІВНИКИ ГАЛУЗІ

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України: Наказ Міністерства освіти України від 20 серпня 1993 р. № 310

Положення про методичне об'єднання вчителів

Про Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 р. № 909Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України: Наказ Міністерства освіти України від 20 грудня 1993 р. № 455

Про затвердження Положення про порядок добору управлінських кадрів загальної середньої освіти: Наказ Міністерства освіти України від 24 лютого 1999 р. № 50Про порядок наймання і звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності

Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346

Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. № 45Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівниківПро внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. № 118

Про внесення змін і доповнень до Методичних рекомендацій із питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів

Про реалізацію статті 54 Закону України «Про освіту» та статті 48 Закону України «Про вищу освіту»: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 632

Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.03.2001 р. № 161: Наказ Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2004 р. № 712

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1567

Про затвердження положень про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України: Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2005 р. № 402Про присвоєння та підтвердження почесних звань «Народний художній колектив» і «Зразковий художній колектив»: Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2005 р. № 385

Кiлькiсть переглядiв: 88